Smart
Break.

Hyvinvointia pieninä annoksina.

sb banner 1

Tutkimustieto

Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Terveystieteiden yksikkö on Aktivoi-hankkeessaan tutkinut Smart Breakin vaikutuksia kahdessa työyhteisössä.

Lähtötilanne kartoitettiin Welmed-kuntokartoituksen avulla ja interventiona käytettiin Smart Break -taukoliikuntasovellusta neljän kuukauden ajan. Jakson päätteeksi tehtiin toinen Welmed-kartoitus ja kyselytutkimus osallistujien kokemuksista.

Kuva tehdyistä toimenpiteistä

Osallistujien kokemukset/haastattelut (video, kesto: 04:29):Fyysisellä puolella keskeisimmät tulokset liittyivät kahteen osa-alueeseen: liikkuvuus parani ja lepokipu väheni. Yksityiskohtaisemmat tiedot:

- Lonkan liikkuvuus parani (kuva)
- Takareiden liikkuvuus parani (kuva)
- Lepokipu väheni (kuva)
- Oikean jalan lihasvoima (koukistus) parani 7,4 % (kuva)
- Vasemman jalan lihasvoima (koukistus) parani 5,9 % (kuva)

Kyselytutkimuksessa 70,8 % vastaajista totesi, että projekti on lisännyt motivaatiota liikkumiseen myös työpäivän ulkopuolella ja 87,5 % on tuntenut itsensä energisemmäksi työpäivän aikana. Smart Break -sovelluksen selkeyden 83,4 % vastaajista koki olevan hyvällä/loistavalla tasolla ja 91,7 % koki sovelluksen helppokäyttöisyyden olevan hyvällä/loistavalla tasolla.

Suomalaisen tutkimuksen mukaan pelkkä terveysliikuntasuositusten mukainen liikkuminen ei riitä. Tärkeää on vähentää myös istumista ja istumatyöläisillä huolehtia lihaskunnosta.

Husu, Pauliina; Paronen, Olavi; Suni, Jaana & Vasankari, Tommi: ”Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto. Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset”. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2011: 15.

Lue koko tutkimusartikkeli.Suomalaisen tutkijan mukaan jo kevyt kuntosaliharjoittelu vähentää istumatyöläisten terveysriskejä ja parantaa hyvinvointia.

Sjögren, Tuulikki. "Effectiveness of a physical exercise intervention on the functioning, work ability, and subjective well-being of office workers – a cluster randomised controlled cross-over trial with one-year follow-up in the workplace". Väitöskirjatutkimus 7.10.2006. Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.

Lue väitöskirja.


Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan yli 10 tuntia päivässä istuvilla miehillä on 82 % suurempi riski kuolla sydän- tai verisuonitautiin kuin miehillä, jotka istuvat alle 4 tuntia päivässä.

Warren, T. Y., et al.: ”Sedentary behaviors increase risk of cardiovascular disease mortality in men” julkaisussa Med Sci Sports Exerc 2010 May, 42(5): 879–885.

Lue artikkeli.


Lue lisää riskeistä, joita jo 6–8 tunnin istuminen aiheuttaa koko kehon terveydelle.

Wilmot, E. G.; Edwardson, C. L.; Achana, F. A., et al.: ”Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death:
systematic review and meta-analysis” julkaisussa Diabetologia 2012, Nov, 55(11): 2895–905.

Lue tiivistelmä.

Lue tutkittua tietoa liikkumattomuuden aiheuttamista sairaus- ja työkyvyttömyyseläkkeistä sekä niiden kustannuksista suomalaisille yrityksille.

”Liikunta ja työurat – työelämä kaipaa myös liikettä”. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:2. Lue koko artikkeli.


Lue tutkimustietoa tekemättömän työn, kuten sairauspoissaolojen ja varhaiseläkkeiden, kustannuksista suomalaisille yrityksille.

”Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015”. Työkykyjohtamisen benchmark-tutkimus 2014. Loppuraportti 15.10.2014. Toteuttajina Terveystalo, Työterveyslaitos, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, tilintarkastusyhtiö PwC sekä työeläkevakuutusyhtiöt Elo, Etera, Ilmarinen, If, Varma ja Veritas. Lue loppuraportti.


Lapin yliopiston professori Marko Kestin selkeä laskelma, jolla työhyvinvointi muutetaan euroiksi. Katso video!


Tutustu työhyvinvointiin liittyviin julkaisuihin ja tutkimuksiin työterveyslaitoksen Julia-julkaisutietokannassa. Lue lisää.


Lue Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuarkistosta valtakunnallisia linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta, työhyvinvoinnista ja sairauspoissaolojen syistä. Lue lisää.


Lue Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuarkistosta tutkittua tietoa esimerkiksi suomalaisesta työstä ja yrittäjyydestä sekä kotimaisesta kilpailukyvystä. Lue lisää.


Lue uusinta tietoa suomalaisesta työterveyshuollosta, työn kuormittavuudesta ja työurien pidentämisestä Työsuojeluhallinnon vuosikertomuksista. Lue lisää.

© 2017 - www.smart-break.com - oikeudet muutoksiin pidätetään