Tekijät

Ammattilaisilta sinun arkeesi.

Smart Break

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asialla

Smart Breakin taustalla on halu muuttaa ja parantaa suomalaista työelämää ja samalla suomalaisten ihmisten hyvinvointia työssä.

Kiireen ja suorituspaineiden lisääntyessä työntekijöiden terveydestä, jaksamisesta ja hyvinvoinnista eri toimialoilla on yhä vaikeampi pitää huolta. Tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen lisäksi sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeiden syynä ovat yhä useammin mielenterveysongelmat.

Ohjelmistokehittäjä Oy Raisoft Ltd ja työhyvinvoinnin asiantuntija Maria Finell päättivät yhdistää osaamisensa luodakseen konseptin,
jolla tuodaan työpaikoille lisää hyvinvointia ja parannetaan samalla kotimaisten yritysten kilpailukykyä.
Smart Break -taukoliikuntaohjelmiston tuotekehitys ja testaus aloitettiin vuoden 2014 alussa Raisoftin omassa työyhteisössä.

Smart Break -filosofia

 

Smart Break ei ole ainoastaan taukoliikuntaohjelmisto, vaan hyvinvointifilosofia. Sen perusajatus on, että työhyvinvointipanostusten pitää tuottaa tulosta ja parantaa työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia – vaikka työntekijöiltä ei vaadita enemmän aikaa, jaksamista tai tehoja.

Taukoliikunnan on oltava helposti saavutettavissa, vaivatonta aloittaa ja toteuttaa sekä luontevaa jatkaa osana muita työpäivän rutiineja. Alusta lähtien Smart Breakiin on kuulunut myös sosiaalisuus ja yhteisöllisyys. Yksilön ja työyhteisön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.


maria

Ihmistä korjataan oikeanlaisen liikkeen avulla.

Maria Finell
Oy Raisoft Ltd

Huipputeknologiaa ihmiseltä ihmiselle.

Oy Raisoft Ltd

Smart Break -palvelukonsepti

Palvelukonseptin ensimmäisessä vaiheessa lanseerataan kotimaan markkinoille tietotyöläisille eli istumatyötä tekeville suunnattu Smart Break -taukoliikuntasovellus.

Seuraavat askeleet ovat teollisuuteen sekä kuljetus- ja hoiva-aloille räätälöidyt versiot. Toisessa vaiheessa konseptia laajennetaan Ruotsiin ja myöhemmin kansainvälisille markkinoille.

Samalla taukoliikuntasovellukset saavat rinnalleen monipuolisia hyvinvoinnin oheistuotteita ja -palveluja.

Smart Breakin visio

Smart Breakin tavoitteena ei ole saada ihmisiä tekemään enemmän, vaan pikemminkin vähemmän. Kun tehdään oikeita asioita, pienet teot riittävät ja tuottavat tulosta niin yksilön, työyhteisön kuin yrityksen liiketoiminnankin näkökulmasta.

Smart Breakin visiona ei ole parantaa vain työhyvinvointia, vaan tuoda kokonaisvaltaista hyvinvointia työpaikoille sekä suomalaiseen työhön ja vapaa-aikaan. Sopivanlainen liikunta, hyvä ravinto, stressin hallinta ja laadukas uni luovat raamit kokonaisvaltaiselle kehon ja mielen hyvinvoinnille.

Yhdessä saamme aikaan enemmän ja voimme paremmin!

© 2017 - www.smart-break.com - oikeudet muutoksiin pidätetään