Smart
Break.

Hyvinvointia pieninä annoksina.

sb banner 1

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Viimeisin päivitys 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Oy Raisoft Ltd

Vaasantie 6
67100 Kokkola

Puh. 0207 789 567
Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Y-tunnus 1615982-5

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava Peter Jansson, puh. 040 821 4130
Varahenkilö: Tietojohtaja Johan Boholm, puh. 0207 789 566

3. Rekisterin nimi

Rekisteri koskien Smart Break -ohjelmiston asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita, sekä niiden henkilöstöä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus

Smart Break -ohjelmiston asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita sekä niiden henkilöstöä koskevan rekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitoon, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä siihen liittyvään mainontaan, markkinointiin ja asiakassuhteiden ylläpitoon.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään asiakassuhteen tai potentiaalisen asiakassuhteen hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa henkilön nimi- ja yhteystiedot, toivottu asiointikieli ja yhteydenottotavat sekä markkinointitiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan dokumentoida rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus sekä palveluun liittymispäivämäärä, sekä Smart Break Premiumin käytön ja käyttöönoton aikana henkilön terveydentilaa ja hyvinvointia koskevia tietoja, pohjautuen ohjelmiston vakioituun kyselylomakkeeseen, jonka henkilö täyttää itsearviointimenetelmällä. Rekisteriin voidaan dokumentoida myös asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan ja Raisoftin välinen yhteydenpito Smart Break -ohjelmiston osalta siihen liittyvine materiaaleineen. Niin ikään rekisteriin voidaan dokumentoida henkilön rooli yrityksessä, vastuualueet ja mielenkiinnon kohteet sekä annetut palautteet, reklamaatiot ja muut hyvää asiakashallintaa edistävät asiat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti työnantajayhteisön yhteyshenkilöltä tai rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen käynnistymisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn tietoja sen omiin suoramarkkinointirekistereihin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein sekä muilla tarkoituksenmukaisilla teknisillä keinoilla suojattu. Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä. Rekisteriä käytetään Oy Raisoft LTD:n myöntämillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten käyttöoikeus on hänelle myönnetty. Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta ulkopuolisilta palveluntuottajilta rekisterinpitäjä edellyttää asianmukaista ja riittävää tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä ja hyödyntämättä mahdollisesti haltuunsa saamia rekisteritietoja. 


9. Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja/tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä henkilömatrikkelia ja/tai sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, kun rekisterinpitäjän suorittama henkilötietojen käsittely rekisteröidyn mielestä rikkoo EU:n tietosuoja-asetusta. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutettu.

© 2017 - www.smart-break.com - oikeudet muutoksiin pidätetään